Čiastka č. 118/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 08.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/2010 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 15.07.2010