Čiastka č. 113/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
298/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike