Čiastka č. 11/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 16.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu