Čiastka č. 100/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 17.07.2010