Čiastka č. 10/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947