Čiastka č. 95/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)