Čiastka č. 92/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 02.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
269/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 01.09.2009
270/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 01.08.2009