Čiastka č. 86/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 23.06.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami