Čiastka č. 85/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 18.06.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
244/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom 20.06.2009