Čiastka č. 73/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2009
189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 01.06.2009
190/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci