Čiastka č. 71/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 01.08.2009
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 27.05.2009