Čiastka č. 64/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
164/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev