Čiastka č. 63/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)