Čiastka č. 45/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)