Čiastka č. 4/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 16.01.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2009
9/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2009