Čiastka č. 201/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
602/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 01.01.2010