Čiastka č. 194/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 24.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
568/2009 Z. z. Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2010
569/2009 Z. z. Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 15.01.2010
570/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2010
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
572/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
573/2009 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov