Čiastka č. 19/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 17.02.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 01.04.2009
38/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach v medzinárodných zmluvných dokumentoch v oblasti cestnej premávky, ktorými je Slovenská republika viazaná