Čiastka č. 182/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
515/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Príloh 1, 2 a 3 Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie