Čiastka č. 181/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 01.01.2010