Čiastka č. 180/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
512/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií