Čiastka č. 18/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2009 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska