Čiastka č. 177/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 08.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
503/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
504/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach 01.01.2010