Čiastka č. 174/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 02.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
494/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.2010
495/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
496/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
497/2009 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010 01.01.2010