Čiastka č. 173/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
493/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2009