Čiastka č. 164/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
463/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.12.2009
464/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 20.11.2009