Čiastka č. 159/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
455/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií