Čiastka č. 158/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
454/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc