Čiastka č. 145/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 20.10.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2009