Čiastka č. 129/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
358/2009 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla 15.09.2009
359/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o rozvoji mierového využívania jadrovej energie