Čiastka č. 11/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely 01.02.2009