Čiastka č. 100/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 16.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
285/2009 Z. z. Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
287/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2009
288/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. 01.01.2010
289/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 16.07.2009