Čiastka č. 1/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 08.01.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
2/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu