Čiastka č. 71/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 17.05.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
172/2008 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov 01.01.2009
173/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 01.06.2008