Čiastka č. 70/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 15.05.2008