Čiastka č. 7/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 18.01.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.02.2007
r1/c7/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 626/2007 Z. z.