Čiastka č. 54/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 16.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)