Čiastka č. 46/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 04.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov