Čiastka č. 43/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2008