Čiastka č. 31/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 14.03.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. 15.03.2008
84/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi 15.03.2008