Čiastka č. 209/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
628/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci