Čiastka č. 184/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 04.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
497/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 20.12.2008
498/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009