Čiastka č. 168/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
459/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze 01.12.2008