Čiastka č. 143/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
384/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.10.2008
385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 01.01.2009