Čiastka č. 139/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 02.10.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 04.04.2009