Čiastka č. 13/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina-Porimavie 01.02.2008
31/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh 01.02.2008
32/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava 01.02.2008