Čiastka č. 120/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 22.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 01.09.2008
319/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 01.09.2008