Čiastka č. 104/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 15.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 15.07.2008