Čiastka č. 101/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
255/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach 01.08.2008