Čiastka č. 99/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.05.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 31.05.2007